Member Login   |  

คำสำหรับใช้ในการค้นหา :

เว็บไซต์ biglighting.net : Parled

 

Bubble

 

ไฟพาร์

 

ไฟLED

 
เลเซอร์
 
ไฟ
 สถิติผู้ชมเว็บไซต์


1. ชำระค่าบริการ

โอนเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีของธนาคารที่สามารถชำระเงิน
ชื่อบัญชี "ฐกร   กสิกูรพงศ์"
ท่าน สามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมงและที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้านท่าน

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีประเภท
     
กสิกร
ย่อย-ถนนสายเอเซีย
403-2-06577-0
ออมทรัพย์

*** กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน
จากนั้นให้ Fax หลักฐานการโอนเงินมาที่ 056-883290หรือ Scan ส่งอีเมลมาที่ biglighting@gmail.com โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์


2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

2.1 ทาง Line Id 0818876217
- หลักฐานการโอนเงิน
- ส่ง Fax มาที่ FAX หรือทางอีเมล์ biglighting@gmail.com

2.2 หลังจากการตรวจสอบแล้ว
รอการตรวจสอบจากทางเว็บ และจะส่งสินค้าให้ภายใน 2วัน